Základoškolský debatný program

Klubová činnosť

Žiakov druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií sme systematicky začali zapájať do debaty v roku 2010. S radosťou pozorujeme, že je výučba debatných zručností  prínosná aj pre túto vekovú skupinu. Základoškolský program vznikol v Košiciach, odkiaľ sa postupne rozširuje. V roku 2012 vznikli prvé kluby v Žiline a Bratislave.

Debatiáda

Debatiáda je základoškolským ekvivalentom Slovenskej debatnej ligy. V školskom roku 2012/2013 sme zorganizovali šesť regionálnych turnajov a jeden finálový, pre najúspešnejších súťažiacich z regiónov. Súťažia na nich dvojčlenné tímy v dvoch kategóriách. Bežný turnaj trvá jedno dopoludnie, debatuje sa na ňom na prípravné aj improvizované tézy.

Letný tábor

Aby sme najmladších debatérov vzdelávali celoročne, organizujeme pre nich týždenný letný tábor. Na tomto pobytovom podujatí si môžu pod dohľadom skúsených lektorov cibriť svoje debatné schopnosti a lepšie spoznať debatérov vo svojom veku, s ktorými sa stretávajú len na turnajoch.


PrílohaVeľkosť
Metodické a organizačné pokyny na prípravu súťažiacich - Debatiáda.doc723 KB