Verejné debaty

V spolupráci s debatnými klubmi  a ďalšími inštitúciami, organizujeme aj verejné debaty. Sú zamerané najčastejšie na rovesníkov debatérov a ich hlavný cieľ je rozprúdiť diskusiu a zvyšovať povedomie o dôležitých témach. Prebiehajú v divácky atraktívnejšom a názorovo viac vyrovnanom formáte než bežné konferencie alebo panelové diskusie.

Tradičnými partnermi pri organizácii verejných debát sú Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a Nadácia Milana Šimečku. V roku 2012 sme v spolupráci s nimi zorganizovali niekoľko debát o ľudských právach a multikulturalizme. Verejné debaty boli súčasťou aj medzinárodného projektu Debate@Europe, ktorý sme realizovali s niekoľkými debatnými organizáciami v zahraničí počas roka 2012. Projekt Debate@Europe bol podporený z programu Európa pre občanov.