Tréningy pre iné organizácie

SDA v súčasnosti ponúka momentálne štyri moduly komunikačných tréningov pre organizácie, ktoré o to prejavia záujem: argumentačný tréning, analytický tréning, príprava prejavov a konzultácie konkrétneho obsahu. Každý z nich zahŕňa základy argumentácie, líšia sa v spôsobe jej následného využitia. Situácie, ktoré sa na nich simulujú sú prispôsobené oblastiam, v ktorých účastníci tréningov profesionálne pôsobia. Ceny sú určené na základe individuálnej dohody.

Naši lektori majú skúsenosti z práce s mnohými organizáciami. Vďaka podpore nadácie Intenda sme mohli organizovať semináre Od problémov k argumentom (2011) a Od problémov k médiám (2012). Dovolíme si tvrdiť, že vďaka týmto seminárom niekoľko projektov mladých ľudí, ak nie vyslovene vzniklo, tak malo aspoň lepší začiatok a väčší úspech – napríklad PreStredoškolákov.sk. Naši lektori majú skúsenosti s vedením seminárov pre stredoškolákov, vysokoškolákov a učiteľov na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Bielorusku a na medzinárodných podujatiach. Školili sme firmy, iné neziskové organizácie, zúčastnili sme sa viacerých vzdelávacích projektov (napríklad konferencia Jump, Maxmann University).

Špeciálnu pozornosť venuje SDA spolupráci so školami, učiteľmi a obdobne zmýšľajúcimi organizáciami pôsobiacimi v školstve. Postupne pracujeme na tvorbe metodík, ktoré prinášajú debatné vzdelávanie do vyučovacích hodín. Prednášali sme napríklad na Letnej škole moderných učiteľov, viacerých ročníkoch konferencie Učíme pre život, učiteľských sústredeniach a publikovali viacero článkov v časopise Dobrá škola. Spolupracovali sme na tvorbe a realizácii školského vzdelávacieho programu s Evanjelickým gymnáziom v Tisovci, Evanjelickým kolegiálnym gymnázium v Prešove alebo Gymnáziom arm. gen. L. Svobodu v Humennom.