SDA v skratke

Sme občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky. V roku 2012 mala SDA takmer 1000 členov v 50 debatných kluboch.

SDA je nástupcom debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Patrí medzi 24 prijímateľov dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určenej na podporu dlhodobej systematickej práce s mládežou (ADAM1).

Organizujeme:

 • Stredoškolský debatný program: Slovenskú debatnú ligu, anglické turnaje, reprezentáciu Slovenska na debatných turnajoch v zahraničí, tréningy, semináre a v neposlednom rade pravidelnú činnosť asi 30 debatných klubov
 • Základoškolský debatný program: turnaje Debatiády, letný tabor a klubovú činnosť
 • Vysokoškolský debatný program: turnaje a klubovú činnosť
 • Vznikajúci komunitný debatný program
 • Debatné vzdelávanie pre pedagógov
 • Verejné debaty
 • Internetové debaty na stránke www.debatuj.sk
 • Vzdelávanie pre aktívnych mladých ľudí, mimovládne aj súkromné organizácie
 • Letná akadémia Discover: týždenné podujatie pre stredoškolákov so slovenskými študentmi z Oxfordu a ďalšími zaujímavými lektormi

Týmito aktivitami:

 • Vzdelávame mladých ľudí. Učíme ich kriticky myslieť, argumentovať, efektívne komunikovať, robiť výskum aj vystupovať na verejnosti.
 • Dopĺňame nedostatky školského systému. Školám a učiteľom ponúkame metodiku, ktorú môžu využiť na skvalitnenie svojich hodín.
 • Rozvíjame občiansku spoločnosť. Demokracia potrebuje verejnosť, ktorá je kritická k autoritám, odmieta predsudky a demagógiu, a zároveň je otvorená menšinovým pozíciám.