Registrácia debatného klubu

Ak máte záujem zapájať sa do aktivít Slovenskej debatnej asociácie, zaregistrujte debatný klub aj vy.

Registrácia pozostáva z 3 častí. Registrácia sa stáva platnou až po uskutočnení všetkých troch uvedených častí. 

Stredoškolský a základoškolský debatný klub, ktoré pôsobia pri tej istej škole, registrujte ako dva samostatné kluby.

Registráciu uskutočňujte týmto postupom:

1. časť: Elektronická registrácia

 1. Stiahnite si (1) žiadosť o registráciu klubu, (2) zoznam členov klubu a (3) pre každého žiaka základných škôl a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií žiadosť o registráciu člena.
 2. Ako vedúci klubu musí byť uvedená osoba staršia ako 18 rokov.
 3. Pri názve klubu sa ria'dte pokynmi pod čiarou formulára žiadosti o regsitráciu klubu. Nedávajte rovnaký názov ako názov školy alebo inej inštitúcie.
 4. Zaškrtávacia políčko na odber Debatných listov nechajte voľné. Aby bolo platné, musí byť vyplnené perom.
 5. Elektronicky vyplnenú žiadosť o registráciu klubu a zoznam členov klubu zašlite e-mailom na adresu registracia@sda.sk. (Pošlite nám elektronickú verziu dokumentov, nie sken vytlačených.)


2. časť: Papierová registrácia

 1. Vyplnenú žiadosť o registráciu klubu a zoznamu členov klubu oba dokumenty vytlačte. Pozor - používajte iba Excel a netlačte z Google Docs, Open Office či Numbers, pretože sa nezobrazia súhlasy pod čiarou.
 2. Pred tlačením prosím skontrolujte zoznam členov klubu v náhľade tlače a následne vytlačte iba potrebný počet strán. Po vytlačení sa presvedčte o tom, že na každej strane je viditeľný názov SDA v hlavičke a súhlas so spracovaním osobných údajov v päte.
 3. Modrým perom podpísanú žiadosť o registráciu klubu a zoznam členov klubu buď zašlite poštou na adresu kancelárie SDA (Slovenská debatná asociácia, Pražská 11, 81104 Bratislava - prosíme nezasielať doporučene ale ako bežnú listovú zásielku, prípadne prvou triedou).
 4. Uistite sa, že oba vytlačené a podpísané dokumenty sú identické s dokumentmi, ktoré ste nám zaslali v elektronickej forme na registracia@sda.sk.
 5. Žiadosť o registráciu členov, ktorí ešte nenastúpili na strednú školu, dajte podpísať ich zákonnému zástupcovi.


3. časť: Úhrada registračného poplatku

 1. Členský poplatok je 2 € za každého člena klubu. Vedúci klubu je tiež jeho členom, a preto platí riadny poplatok. Ak je niekto členom viacerých klubov, platí poplatok len raz.
 2. Členské poplatky uhrádzajte naraz za celý debatný klub bankovým prevodom na účet SDA číslo SK4011000000002665455121 a do poznámky uveďte: "Reg17, názov debatného klubu, počet osôb" (napríklad: "Reg17 Postova 10"). Členský poplatok neplaťte v jednej platbe s účastníckym poplatkom na debatnom turnaji.

Ďakujeme za spoluprácu pri registrácii, ktorou významne šetríte čas sebe aj nám.

Dodatočná registrácia je samozrejme možná aj počas sezóny a prebieha identicky ako registrácia na začiatku roka - t.j. elektronicky aj písomne.

V prípade problémov s registráciou, či otázok nás prosím kontaktujte na registracia@sda.sk. Ďakujeme Vám za trpezlivosť pri registrácii.