Projekt Better

V projekte Thinking and speaking a better world sa spája 7 mládežníckych debatných orgnaizácií z Česka, Slovenska, Rumunska, Chorvátska a Slovinska, aby posilnili občianske zručnosti mladých ľudí, posilnili ich európske povedomie a vylepšili metodiku neformálneho debatného vzdelávania. Zameriava sa na vedenie diskusie na európske témy v bezpečnom, multikultúrnom prostredí, vyrovnaným spôsobom zameraným na riešenie problémov v dialógu podloženom argumentmi naživo a na internete.

Hlavné témy projektu sú postaveie mládeže a jej budúcnosť, tradičné a nové platformy pre aktívnu účasť na politickom živote, ochrana životného prostredia a klimatické zmeny.

Projekt je podporený programom Európskej únie Mládež v akcii. Hlavným partnerom projektu je slovinská debatná asociácia Za in Proti.