Povedali o debate

V tejto sekcii uvádzame niekoľko výrokov o debatovaní. Netýkajú sa debát a diskusií vo všeobecnosti, ale akademickej debate ako súťažnej alebo vzdelávacej aktivite, ako sa jej venuje aj Slovenská debatná asociácia. "Debata je konečne aj civliziujúci nástroj. (...) Jugend debattiert je pre mňa míľnik pre dobrú kultúru výmeny politických názorov v Nemecku."

"Myslím, že debatovanie na strednej a vysokej škole je najcennejšia príprava pre politiku, právo, obchod, alebo pre službu v komunite. [...] Výmena názorov v debate, testovanie ideí, je zásadné pre demokraciu. Želám si, aby sme mali oveľa viac debatovania v našich vzdelávacích inštitúciách ako máme teraz."

  • John F. Kennedy, bývalý americký prezident, 22. augusta 1960

"Verím, že argumentácia, ako esenciálna súčasť debaty a rečníckeho umenia, je dôležitým prvkom hociakého demokratického procesu."

  • Konstantinos Stephanopoulos, bývalý grécky prezident, účastníkom majtrovstiev sveta v debatovaní v Aténach, 2009

"Naša spoločnosť potrebuje ľudí, ktorí sú v pozícii vytvoriť inteligentné argumenty a jasne štrukturované ich predniesť  ostatným. Potrebujeme ľudí, ktorí sa v myšlienkach vyberajú novými cestami, a pritom sa neboja konfrontácie konfrontácie s oponentom."

  • Helmut Schmidt, bývalý nemecký kancelár, vydavateľ týždenníka DIE ZEIT o vysokoškolskych debatných turnajoch

"Chicagske verejné školy investujú do debatovania, lebo pomáha našim študentom."

  • Arne Duncan, bývalý riaditeľ verejných škôl v Chicagu, a americký minister školstva

“Posledná bašta slobody slova v západnom svete.”

  • Harold Macmillan, bývalý britský premiér o Oxford Union

“Vďaka debatovaniu budete tiež mať v kostiach, že väčšina otázok má aspoň dve strany. [...] Budete mať príležitosť vyvrátiť povrchné alebo nebezpečné odpovede, a využiť vaše zručnosti, aby vám pomohli nájsť najlepšiu cestu vpred. A ja, ako jeden z mnohých, sa teším na váš príspevok.”

  • Anand Satyanand, generálny guvernér Nového Zélandu, účastníkom novozélandských majstrovstiev v debatovaní, na pôde dolnej komory parlamentu, 26. mája 2008

"Mimoškolská aktivita, v ktorej som bol najviac aktívny - debatovanie, pomohla tvarovať môj záujem o verejnú politiku."

  • Joseph Stiglitz, americký ekonóm, laureát Nobelovej ceny

"Presne tam, vo väzení [...] som sa nadchol pre debatu. Nech mi bola pridelená ktorákoľvek strana, vyhľadal a skúmal som všetko, čo som o nej vedel nájsť.”

  • Malcolm X, americký ľudskoprávny aktivista, vo svojej autobiografii, 1964