Metodické články

Jeden z materiálov Maťa Mydlára použitý pri príprave tímu na WSDC v Nemecku.

Tretí materiál MM….. rozvrhnutie reči

Úplné základy ako postupovať pri budovaní línie, aké stratégie voliť a ktorý postup kam vedie

Článok rieši dvo zložky debaty: súťaživosť tímov a rečníkov ako faktor motivácie; a zároveň sa chce zaoberať skĺbením tejto zložky s edukatívnou časťou debaty ako takej. Ide o snahu nájisť cestu ku skvalitneniu debát.