Metodické články

Dohodnuté na metodickom seminári vo Zvolene, 15. septembra 2006

Do slovenčiny bolo preložené tretie vydanie Objavovania sveta debatou.

Najnovšia príručka ako debatovať stredoškolskú akademinckú debatu KP. Je určená hlavne pre začínajúcich debatérov ako aj pre trénerov, ktorí začínajúcich debatérov v kluboch vychovávajú.

Pri rozhodovaní je veľmi dôležité uvedomiť si, aké úlohy majú obidva tímy a ako sa im ich podarilo splniť. Tento návod je jedným z prvých, podľa ktorého sa učilo debatovať i rozhodovať. MNohé veci sú prekonané, napriek tomu obsahuje množstvo stále platných rád. Bolo by príjemné, keby ste k nemu podopisovali vaše názory a v diskusii tak riešili súčasné problémy rozdelenia tímových úloh.

Návrh debatnej prezentačnej stratégie, ktorá by mala debatérom pomôcť si hlavne udržať organizovanú reč a zároveň ju zosnovať prehľadne a pútavo. Reč je o Speech division.