Metodické články

… alebo o čom sa hádala Stredoslovenská regionálna rada do tretej v noci a ešte jej nestačilo.

Preľad základných druhov debatných téz a pár tipov pre súhlasných aj nesúhlasných.

Metodický balíček

Súhrn výstupov z metodického seminára.

Šesť najčastejších druhov dokazovania/argumentácie. Čerpané aj z kapitol 4-6 Objavovania sveta debatou.

Dohodnuté na metodickom seminári vo Zvolene, 15. septembra 2006