Metodické články

V tomto článku by som sa chcel podeliť s niekoľkými trénerskými radami, ktoré sme viackrát opakovali v rámci feedbackov na posledných dvoch regionálkach.

Hľadajú sa recenzenti

Národný trénerský tím hľadá recenzentov debatných príručiek. Hlásiť sa môžu vysokoškolskí aj stredoškolskí debatéri. Veľmi cenný bude vstup takých, ktorí majú skúsenosti s trénovaním.
Každému recenzentovi bude pridelená zahraničná debatná príručka. Bude mať za úlohu, v konzultácii s členom NTT, vypracovať recenziu na 1-2 strany, v ktorej zhodnotí klady a zápory textu, a (ne)odporučí ho debatnej verejnosti.
Neponúkame finančnú odmenu, ale možnosť niečo sa naučiť, podporiť rast debatnej metodiky, postaviť sa pred intelektuálnu výzvu a pracovať v mladom dynamickom kolektíve.

What makes a decent WSDC case

An article on what to think of during case building.

…. alebo pár rád ako zvládnuť lepšie prípravu na IV. regionálky

Čo robiť, keď mi nezávislosť Kosova nič nehovorí ?