Materiály pre trénerov

V tejto sekcii nájdete materiály, ktoré by mohli dopomôcť trénerom pri príprave a vedení debatného klubu. Materiály, ktoré tu v súčasnosti nájdete, sú výstupom z trénerského seminára uskutočneného na začiatku sezóny 2010/2011. K dispozícii máte tri typy materiálov:

Ročné plány

Tie ukazujú, ako by si mali tréneri rozvrhnúť prácu v priebehu akademického roka. Jedná sa o plány z existujúcich debatných klubov, pričom každý klub si vytvára obsah ročnej náplne samostatne. V praxi to znamená, že ročné plány sa od seba mierne líšia. V súhrne však dávajú vhodný obraz o tom, na čo by nemal tréner v priebehu roka zabudnúť.

Lekcie

Materiály označené ako lekcie sa viažu k ročným plánom. Ukazujú, ako jednotliví tréneri vysvetľujú v praxi debatérom určitý aspekt debaty. V tejto sekcii nenájdete úplne vyčerpávajúci zoznam lekcií, preto v prípade chýbajúcej lekcie odkazujeme na Trénerovho sprievodcu akademickou debatou (dostupné v sekcii Príručky)

Cvičenia

Jedná sa o aktivity, ktoré majú za úlohu precvičovať interaktívnou formou jednotlivé aspekty debaty. Tak, ako pri lekciách, tu nájdete výber z cvičení, ktoré používajú slovenskí debatní tréneri.
PrílohaVeľkosť
Ročný plán DK - 1. verzia41.5 KB
Ročný plán DK - 2. verzia44 KB
Ročný plán DK - 3. verzia45.5 KB
Ročný plán DK - 4. verzia71 KB
Lekcia - Čo je to debata101.93 KB
Lekcia - Argumentácia32 KB
Lekcia - Hodnoty31 KB
Lekcia - Prezentácia36 KB
Lekcia - Výskum30 KB
Cvičenie - Opičia dráha22 KB
Cvičenie - Tvrdenie vs. kritérium26.5 KB
Cvičenie - Ukecaná hra20.5 KB