Internetové debaty

Debatuj.sk je unikátny debatný portál určený širokej internetovej verejnosti. Poskytuje diskusný priestor pre každého, kto sa nebojí diskutovať pod vlastným menom. Stačí sa len registrovať a vybrať si, do ktorej debaty chce človek prispieť. Hodnotiaci systém na stránkach  zaručuje, že v týchto debatách rozhodujú skutočné argumenty a akékoľvek iné vyjadrenia sú, oproti bežným internetovým diskusiám, odsúvané do úzadia. Vznik stránky Debatuj.sk podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.

SDA je partnerom projektu odborne.debatuj.sk, ktorý poskytuje priestor pre výmenu argumentov medzi odborníkmi z rôznych oblastí. Kladie, na rozdiel od bežných blogov, dôraz na interakciu, vecnú argumentáciu a vyváženosť názorov. Jeho cieľom je populárno-odbornou formou rozvíjať spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych problémoch a zároveň posúvať do verejného diskurzu nové témy. Mediálnym partnerom projektu je portál Sme.sk.