Iné predpisy a pravidlá

Interné predpisy riadia organizačné, logistické a hospoárske náležitosti.

Pravidlá sa venujú metodickým náležitostiam - debatným formátom a súťažiam. Interné predpisy aj pravidlá prijíma a mení správna rada SDA.

Ak k ním máte pripomienky alebo otázky, môžete napísať na sda@sda.sk.


PrílohaVeľkosť
Stanovy.pdf1.8 MB
Interný predpis o orgánoch a výboroch SDA129.5 KB
Intrený predpis o podujatiach SDA210.5 KB
Intrený predpis o fonde na podporu práce v debatných kluboch108.5 KB
Intrený predpis o sociálnom fonde SDA110 KB
Intrený predpis o preplácaní cestovných nákladov321.5 KB
Usmernenie reg. koordinátora o vrátení poplatkov (Východ)72.5 KB
Pravidlá Slovenskej debatnej ligy.pdf202.75 KB
Pravidlá debaty Karla Poppera.pdf103.35 KB
Pravidlá debatných téz.pdf123.78 KB
Pravidlá akreditácie debatných rozhodcov.pdf112.74 KB
Pravidlá Debatiády.pdf146.49 KB