Ako hospodárime

Financovanie prevažne zo strany Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá debatu priniesla na Slovensko, nahradilo viac pluralitné usporiadanie. Najvýznamnejšími kategóriami zdrojov sú dotácia Ministerstva škosltva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ADAM1), príspevky členov a účastníkov podujatí a granty iných inštitúcií. Medzi našich významných partnerov patrí spoločnosť Mayer/McCann-Erickson, vďaka ktorej môžete čítať túto brožúru.

V roku 2012 dospela organizácia k záveru, že svoju veľkosť už nezvláda na výlučne dobrovoľníckom základe. S nárastom administratívnych nákladov a zamestnaním riaditeľa na plný úväzok súvisí približne zdvojnásobenie kancelárskych nákladov v absolútnych číslach. Celkovo očakávame nárast rozpočtu z približne 110 000 v roku 2011/2012 na 135 000 v roku 2012/2013. Spoločne s tým očakávame aj nárast podielu kancelárskych nákladov z 9 na 17 percent.

Prijmy 2009 Vydavky 2009
Prijmy 2010 Vydavky 2010