Novinky

3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 27. - 28. Január 2017

Miesto konania: Obchodná akadémia Považská Bystrica

Slovenská debatná asociácia (SDA) už čoskoro ukončí jeden zo svojich projektov s názvom From Measuring to Learning. Počas neho sme vytvorili a sami na sebe otestovali niekoľko postupov, ako merať, analyzovať a vyhodnotiť dopad našej práce, najmä na zmeny postojov a čitateľskej gramotnosti.

Čoraz častejšie sa v mládežníckych a vzdelávacích organizáciách stretávame s potrebou preukázať, že naše aktivity s mladými ľuďmi majú dopad.

2. Východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 2. Východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 2. - 4. December 2016

Miesto konania: Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Hľadáme tvorcu nového webu

Webstránku www.sda.sk vytvorili naši dobrovoľníci pred 8 rokmi a poslúžila svojmu účelu. Odvtedy sme sa posunuli ďalej nielen zaveením novej vizálnej identity, a preto sme tento rok vyčlenili prostriedky na vytvorenie novej posoby nášho hlaveného webu.