Novinky

Na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať 30.4. - 2.5. 2017 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia: 

Jakub Kobela  
Filip Vytřísal
Zuzana Bobová    
Ivana Ivanová
Hana Skljarszka    
Tereza Gajdová

Od septembra viac argumentov vďaka 2 % dane z príjmu

Ak sa vy, vaši rodičia alebo firma pridáte a poukážete nám podiel dane z príjmu, podporíte zakladanie nových debatných klubov.

4. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 24. - 25. Marec 2017

Miesto konania: Gymnázium, Šrobárová 1, Košice

Pred nami sú posledné, štvrté kolá regionálnych turnajov Slovenskej debatnej ligy, čo znamená, že je čas na krátku sumarizáciu.

4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 17. - 18. Marec 2017

Miesto konania: Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina