Pozvánka na trénerský a dobrovoľnícky seminár a riadne zasadnutie valného zhromaždenia Slovenskej debatnej asociácie

Vážení zástupcovia debatných klubov a členovia orgánov SDA,                                
 
Srdečne Vás pozývame na trénerský a dobrovoľnícky seminár a riadne zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenskej debatnej asociácie, ktoré sa uskutočnia od 6.-11. septembra 2016 Rekreačnom zariadení Podskalie – Pružina. 
 

Trénerský seminár je určený všetkým, ktorí budú v roku 2016/2017 trénovať a viesť už existujúci debatný klub. Bude pokrývať tri obsahové celky: debatnú metodiku, administratívu a vedenie klubu.
 
Tento seminár je rozdelený do 2 blokov: 
(1) pre nových trénerov, ktorí sa ešte nikdy predtým trénerského seminára nezúčastnili 
(2) pre pokročilých trénerov, ktorí skúsenosť s trénerským seminárom už majú. 

Učastnícky poplatok je 20 eur pre najviac dvoch zástupcov debatného klubu. Ďalší účastníci si budú hradiť plné náklady účasti vo výške 40 eur.
 
Účastnícky poplatok možno uhradiť na mieste alebo do 1. septembra 2016 prevodom na účet SDA podľa nižšie uvedených inštrukcií:
 
                                  Číslo účtu:                     2665455121/1100 (Tatra banka)
                                  Názov:                           Slovenská debatná asociácia
                                  Adresa:                          Pražská 11, 81104 Bratislava, Slovenská republika
                                  Správa pre adresáta:     TS16 Priezvisko účastníka
                                  Variabilný symbol:        RRMMDD (dátum narodenia účastníka)
 
Trénerský seminár začína v stredu 7.septembra o 14:30 hod. a končí v piatok 9.septembra o 13:00 obedom.
 
Účastníkov seminára žiadame o vyplnenie tohto elektronického formulára do 26. augusta 2016.
 
Dobrovoľnícky seminár je určený všetkým tým z Vás, ktorí majú záujem o dobrovoľnícku činnosť v SDA. Odporúčame ho najmä absolventom strednej školy, ktorí sa chcú ďalej venovať debatným aktivitám. Slúži pre zoznámenie sa dobrovoľníkov navzájom, s prácou SDA a jej orgánov, získanie vedomostí a schopností v práci dobrovoľníka, a pod.
 
Za účasť na tomto seminári sa neplatí poplatok. Účastníkov seminára žiadame o vyplnenie tohto elektronického formulára do 26. augusta 2016.
 
Dobrovoľnícky seminár začína v utorok 6.septembra o 17:00 a končí v piatok 9.septembra o 13:00 obedom.
 
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SDA, ktorého zasadnutia sa zúčastňujú  zástupcovia klubov a dobrovoľníci. Valné zhromaždenie slúži na zoznámenie sa so stavom SDA po všetkých stránkach, informovanie o uplynulej a budúcej sezóne, vytvorenie priestoru pre reakcie na činnosť SDA a ovplyvnenie jej chodu.
 
Náklady na ubytovanie, stravu a dopravu hradíme jednému zástupcovi registrovaných a nových klubov, účastníkom dobrovoľníckeho seminára a členom orgánov SDA. Ďalším účastníkom umožníme účasť vzhľadom na kapacitné možnosti. Zástupca klubu môže mať menej ako 18 rokov, ale neplnoletá osoba nemôže hlasovať za klub. Klub bez plnoletého zástupcu vo valnom zhromaždení môže splnomocniť iného člena SDA, aby zaň hlasoval. Splnomocnenie pre zástupcu klubu nájdete na konci tohto dokumentu, prineste si ho, prosíme, na VZ.
 
Ďalšie podklady k zasadnutiu doplníme v najbližších týždňoch.
 
Účastníkov valného zhromaždenia žiadame o vyplnenie tohto elektronického formulára do 31.
augusta 2016. 

 
Valné zhromaždenie začína v sobotu 10. septembra o 9:00 a končí v nedeľu 11. septembra obedom. Poskytujeme stravu a ubytovanie od večera 9. septembra 2016.
  
Rekreačné zariadenie sa nachádza neďaleko mesta Považská Bystrica v lesnom prostredí. Súčasťou areálu je futbalové ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, bazén a dostatok priestoru na ďalšie aktivity.
Viac informácií o zariadení nájdete na stránke www.podskalie.sk.
 
Vaše otázky a podnety ohľadom organizácie zodpovie organizátor podujatia Jakub Kobela na adrese kobela@sda.sk.