Od septembra viac argumentov vďaka 2 % dane z príjmu

Ak sa vy, vaši rodičia alebo firma pridáte a poukážete nám podiel dane z príjmu, podporíte zakladanie nových debatných klubov.

Kritické myslenie je schopnosť odlíšiť kvalitné informácie od nekvalitných. V poslednej dobe sa ukazuje jeho význam. Internetom sa šíria výmysly a nenávisť, vo voľbách silnejú populisti a školstvo nevie reagovať. V Slovenskej debatnej asociácii pripravujeme mladých ľudí na svet, v ktorom nemôžu byť nekritickými poslucháčmi. Učíme ich overiť si hodnovernosť svojich zdrojov a rozoznať logické chyby, keď sa s nimi stretnú. Vedieme ich k tomu, aby sa nebáli presadiť a snažili sa porozumieť svetu okolo seba.
 
Chceme zapojiť viac mladých ľudí, ale k tomu potrebujeme vašu podporu. Minulý rok ste nám cez www.sda.sk/darujme a 2 % dane poukázali spolu niečo cez 10 tisíc eur.[*] Tým ste dostali SDA do stavu, keď je náš doterajší chod plne udržateľný.
 
Naším cieľom je nielen vyzbierať opäť 10 tisíc eur, ale toľko, aby sme od sezóny 2017/2018 posilnili a rozšírili sieť debatných klubov. Máme v pláne zamestnať aspoň jedného cestujúceho metodika, ktorý zvýši kvalitu súčasných debatných klubov a pomôže založiť nové. Noví vedúci klubov sú najčastejšie stredoškoláci odkázaní na stredoškolákov v iných mestách, ale učia zručnosti, ktoré často chýbajú aj ich učiteľom. Od takéhoto pracovníka sa súčasní debatéri naučia lepšie argumentovať a noví vedúci dostanú podporu, ktorú im teraz nevieme poskytnúť.
 
Pridať sa k podporovateľom SDA sa môžete darom cez www.sda.sk/darujme. Ak nám poukazujete 2 % dane z príjmu, potrebujete uviesť tieto údaje:
Názov: Slovenská debatná asociácia                      
IČO: 31801480
Právna forma: občianske združenie                         
Adresa: Pražská 11, 81104 Bratislava
 
Firmám pripomíname, že keď do 31.3.2017 darujete aj inej organizácií aspoň 0,5 % vašej dane, môžete poukázať 2 % svojej dane namiesto 1 %. Ak sa potrebujete o tejto možnosti dozvedieť viac, píšte na schulcz@sda.sk.

Slovenská debatná asociácia vznikla 17.11.1999 a odvtedy sme jediná organizácia svojho druhu. Dnes máme približne 1000 členov, väčšinu v celoročnom stredoškolskom programe. Viac o našom pôsobení a hospodárení sa môžete dozvedieť vo výročných správach a na webstránke www.sda.sk, ktorej novú verziu čoskoro uvedieme.

Ďakujeme!

[*] V roku 2016 ste SDA poskytli 6402 eur cez Darujme.sk (po odčítaní poplatkov) a cez podiel dane z príjmu 4902 eur na SDA a ďalších 1653 eur na letnú akadémiu Discover (www.discover.sk).
 


PrílohaVeľkosť
Podiel17 list.pdf144.59 KB