Nominácie rozhodcov na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy

Na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať 30.4. - 2.5. 2017 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia: 

Jakub Kobela  
Filip Vytřísal
Zuzana Bobová    
Ivana Ivanová
Hana Skljarszka    
Tereza Gajdová
Matej Kohár    
Lukáš Levický
Ondrej Schütz    
Tomáš Jarabák
Marie Bullová    
Martin Šedovič
Andrej Schulcz    
Ján Cina
Viktor Tanító    
Anton Gromóczki
Viktor Vigoda    
Dávid Nemček
Miroslav Nemčok    
Ján Kokavec
Marián Porvažník    
Maroš Chomjak
Michal Adam    
Nika Illášová
Branislav Fečko    
Slavomír Sovík
Petra Vachunová    
Jana Babicová
Zuzana Vargová    
Martin Vojtek
Adam Grohe    
Milan Kovačič
Matúš Kurian    
Matúš Huba
Ján Búza    
Michaela Šedovičová
Katarína Batková    
Martin Sarvaš
Jozef Maruščák    
Matej Mišík
Lukáš Lehotský    
Stanislav Krištofík
Martin Burgr    
Dávid Birošík
Martin Dubéci    
Adam Dobrota
Martin Poliačik  
Lucia Gavenčiaková
Matej Kurian  
Helena Galbavá
Matej Sapák    
Jakub Lebeda
Natália Švabeková  
Filip Šiška
Katka Koromházová  
Ali Marková
Filip Stripaj    
Matúš Sadloň
Dominik Benko    
Robert Martin Hudec
Martin Rolak    
Mojmír Stehlík
Jakub Doležel    
Jakub Chihada

Odôvodnenie Hlavného rozhodcu Slovenskej debatnej ligy: 

Hlavným záujmom hlavného rozhodcu je, aby bola na finálovom turnaji zabezpečená vysoká kvalita rozhodovania debát a aby sa turnaja zúčastnili rozhodcovia s prínosom pre SDL a SDA, buď účasťou na regionálnych turnajoch, alebo pôsobením v dobrovoľníckych štruktúrach SDA. 

Najvyšší štandard kvality rozhodovania na finálovom turnaji už tradične zabezpečujú najskúsenejší rozhodcovia s 3. stupňom akreditácie, ktorí z pochopiteľných príčin už nie sú schopní zúčastňovať sa turnajov počas celého roka. Pre ich nomináciu bolo teda najdôležitejším kritériom kombinácia kvality a predošlého prínosu pre organizáciu, či už vo funkcii rozhodcu alebo dobrovoľníka.

Veľkú časť nominovaných rozhodcov tvoria ale práve tí, bez ktorých by SDL nefungovala v aktuálnej sezóne. Pri ich výbere som sa viac riadil druhým kritériom, teda účasťou na regionálnych turnajoch. Toto kritérium nebolo možné použiť pri kvalitných rozhodcoch, ktorí sa počas sezóny nachádzajú v zahraničí. Niektorí z nich napriek tomu venujú veľa energie činnostiam v štruktúrach SDA a preto sú taktiež nominovaní. 

Dominik Benko
Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy