Základoškolská debata

Pozvánka na Finále Debatiády 2017

Dovoľujeme si vás pozvať na Pozvánka na Finále Debatiády 2017.

Dátum konania: 5. Máj 2017

Miesto konania: Centrum voľného času Domino, Košice

Finále Debatiády 2016

Dovoľujeme si vás pozvať na Finále Debatiády 2016.

Dátum konania: 1. Jún 2016

Miesto konania: Základná škola Krosnianska 4 v Košiciach

3.západoslovenský regionálny turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 3.západoslovenský regionálny turnaj Debatiády.

Dátum konania: 4. Apríl 2016

Miesto konania: Evanjelické lýceum, Bratislava

3.stredoslovenský turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 3.stredoslovenský turnaj Debatiády.

Dátum konania: 8. Apríl 2016

Miesto konania: Gymnázium Varšavská, Žilina

3.východoslovenský turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 3.východoslovenský turnaj Debatiády.

Dátum konania: 23. Marec 2016

Miesto konania: Základná škola Bukovecká 17, Košice

2.západoslovenský turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 2.západoslovenský turnaj Debatiády.

Dátum konania: 2. Február 2016

Miesto konania: Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

2.stredoslovenský turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 2.stredoslovenský turnaj Debatiády.

Dátum konania: 27. Január 2016

Miesto konania: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin

1.západoslovenský regionálny turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 1.západoslovenský regionálny turnaj Debatiády.

Dátum konania: 26. November 2015

Miesto konania: Gymnázium Tilgnerova Bratislava

1.stredoslovenský regionálny turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 1.stredoslovenský regionálny turnaj Debatiády.

Dátum konania: 18. November 2015

Miesto konania: Gymnázium Jozefa Lettricha Martin

1.východoslovenský regionálny turnaj Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 1.východoslovenský regionálny turnaj Debatiády.

Dátum konania: 12. November 2015

Miesto konania: Gymnázium Alejová 1 Košice