Vedenie debatného klubu

Vážení zástupcovia debatných klubov a členovia orgánov SDA,                                
 

Rozhodcovský a trénerský seminár

Dovoľujeme si vás pozvať na Rozhodcovský a trénerský seminár.

Dátum konania: 6. - 8. Október 2011

Miesto konania: Zvolen, internát strednej odbornej školy drevárskej

Trénerský seminár - Dobrovoľnícky seminár - Valné zhromaždenie

Dovoľujeme si vás pozvať na Trénerský seminár - Dobrovoľnícky seminár - Valné zhromaždenie.

Dátum konania: 6. - 10. September 2011

Miesto konania: Domove mládeže SOŠ drevárskej vo Zvolene, Lučenecká cesta 17, 960 01 Zvolen http://www.skolskyinternat.sk/

milí tréneri

veľmi rád by som vás chcel poprosiť o prečítanie a následnú konštruktívnu kritiku sprievodcu, ktorý bol vytvorený za účelom osvetlenia cesty mladého trénera v práci s novými debatérmi.

ďakujem!

Majo