Región západ-stred

XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy

Dovoľujeme si vás pozvať na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy.

Dátum konania: 30. Apríl - 2. Máj 2017

Miesto konania: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava

4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 17. - 18. Marec 2017

Miesto konania: Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina

3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 27. - 28. Január 2017

Miesto konania: Obchodná akadémia Považská Bystrica

XVII. Finále Slovenskej debatnej ligy 2016

Dovoľujeme si vás pozvať na XVII. Finále Slovenskej debatnej ligy 2016.

Dátum konania: 23. - 25. Apríl 2016

Miesto konania: Súkromné gymnázium Mercury

4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016.

Dátum konania: 18. - 19. Marec 2016

Miesto konania: Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina

3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016.

Dátum konania: 12. - 14. Február 2016

Miesto konania: Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

4. Západoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. Západoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016.

Dátum konania: 4. - 5. Marec 2016

Miesto konania: Evanjelické lýceum, Bratislava

2. Západoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016

Dovoľujeme si vás pozvať na 2. Západoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016.

Dátum konania: 4. - 5. December 2015

Miesto konania: Gymnázium C.S. Lewisa - pozor! presťahované na novú adresu - Haanova 28

2. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016

Dovoľujeme si vás pozvať na 2. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2015/2016.

Dátum konania: 18. - 19. December 2015

Miesto konania: Obchodná akadémia Považská Bystrica

1. západoslovenský regionálny turnaj SDL

Dovoľujeme si vás pozvať na 1. západoslovenský regionálny turnaj SDL.

Dátum konania: 23. - 24. Október 2015

Miesto konania: Gymnázium Ladislava Sáru