Slovenská debatná liga

XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy

Dovoľujeme si vás pozvať na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy.

Dátum konania: 30. Apríl - 2. Máj 2017

Miesto konania: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, 851 04 Bratislava

Na XVIII. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať 30.4. - 2.5. 2017 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia: 

Jakub Kobela  
Filip Vytřísal
Zuzana Bobová    
Ivana Ivanová
Hana Skljarszka    
Tereza Gajdová

4. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 24. - 25. Marec 2017

Miesto konania: Gymnázium, Šrobárová 1, Košice

Pred nami sú posledné, štvrté kolá regionálnych turnajov Slovenskej debatnej ligy, čo znamená, že je čas na krátku sumarizáciu.

4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 4. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 17. - 18. Marec 2017

Miesto konania: Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku 3, 010 01 Žilina

SDA tento rok ponúka stredoškolákom až tri príležitosti na dobrovoľnícku organizačnú činnosť.

3. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 10. - 11. Február 2017

Miesto konania: Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 27. - 28. Január 2017

Miesto konania: Obchodná akadémia Považská Bystrica

2. Východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017

Dovoľujeme si vás pozvať na 2. Východoslovenský regionálny turnaj SDL 2016/2017.

Dátum konania: 2. - 4. December 2016

Miesto konania: Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

V najbližších týždňoch budeme venovať svoj čas aj budovaniu tímu, ktorý nás bude reprezentovať na stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní, ktoré sa 1.-11. augusta 2017 odohrajú na Bali.