Rozhodnutia a uznesenia orgánov SDA

Ponúkame prácu

Dávaš veci do pohybu? Vieš si získať mladých ľudí? Uvažuješ koncepčne? Potom čítaj ďalej.

Hľadáme tvorcu nového webu

Webstránku www.sda.sk vytvorili naši dobrovoľníci pred 8 rokmi a poslúžila svojmu účelu. Odvtedy sme sa posunuli ďalej nielen zaveením novej vizálnej identity, a preto sme tento rok vyčlenili prostriedky na vytvorenie novej posoby nášho hlaveného webu.

Vieme, že to znie ako klšé, ale SDA stojí na dobrovoľníkoch. Vysokoškoláci a stredoškoláci každý rok organizujú turnaje a semináre, fotia a píšu do médií, tvoria debatnú metodiku a šíria ju do klubov.

Hľadáme spolupracovníka

AKTUALiZÁCIA - Ďakujeme za záujem, pozícia je už obsadená.

Hľadáme posilu do tímu na dohodu (brigádu), ktorá nám pomôže zvládnuť niekoľko väčších projektov, na ktorých budeme pracovať v sezóne 2016/2017.

Miesto: Bratislava

AKTUALIZOVANÉ Rozširujeme naše aktivity a hľadáme schopného a spoľahlivého zamestnanca, ktorý priloží ruku k dielu. Pokračujeme v reazlicáii dvoch projektov a od novembra do februára prebehne jeden nový.

Vedenie SDA si ty

Aktualizované 16. septembra

V prílohe nájdete zápisnicu z riadneho zasasdnutia valného zhromaždenia SDA, ktoré sa konalo 7.-8. septembra 2013 v Jasnej.

15. a 16. septembra 2012 sa v Jasnej stretlo Valné zhroamždenie SDA. Zvolilo Miroslava Nemčoka a Andreja Schulcza do správnej rady, Lukáša Lehotského, Branislava Fečka, Zuzanu Vargovú a Petra Pavlenka do dozornej rady. Ďalšie podrobonosti sa môžete dočítať v priloženej zápisnici.

Zápisnica zo stretnutia Dozornej rady SDA a Správnej rady SDA
zo dňa 4. 12. 2011


Prítomní:
Viktor Vigoda – predseda Dozornej rady SDA
Lukáš Lehotský – člen Dozornej rady SDA
Petra Vachunová – člen Dozornej rady SDA
Martin Burgr – člen Správnej rady SDA
Miroslav Nemčok – člen Správnej rady SDA

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady Slovenskej debatnej asociácie
vo Zvolene, 11. septembra 2011

Prítomní členovia správnej rady Slovenskej debatnej asociácie:
Marián Porvažník
Martin Burgr
Miroslav Nemčok